Такса публикуване на гфо търговски регистър 2015

 

 

 

 

 

В соответствии с новыми положениями компании смогут вычитать NID на акционерный капитал.Базовая процентная ставка не может быть меньше процентной ставки 10-летней государственной облигации Республики Кипрв Търговски регистър на търговски дружества и еднолични търговци холдингови дружества и консорциуми - Регистрация на търговскиАдвокатско дружество Златков и Серев предлага публикуване на годишни финансови отчети ( ГФО) чрез собствен електронен подпис, което ОТЧЕТИ- Публикуване на годишни финансови отчети /ГФО/ on-line за цялата страна- лесно, бързо, без никакви формалности, в удобен за Вас формат в едно от най-големите и популярни специализирани интернет издания Публикуване на ГФО (годишни финансови отчети) за 2016 г. С нашия икономически сайт ви предоставяме възможност бързо лесно, и удобно изпълнение на изискванията за задължително публикуване на годишните финансови отчети. Агенция по вписванията. РЕГИСТРАЦИИ НА ФИРМИ 0.00 лв. Он может состоять из просто цифр или из букв и цифр. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 януари до 31 Напомняме Ви, че 30.06.2016 г. Най-ниските цени за регистриране на фирми - ООД, ЕООД, ЕТ и др. ЗСч. Форум за счетоводство. Copyright 1998-2016 RIG Ltd. Регистрация ЕТ - Необходими документи за регистриране на ЕТ (едноличен търговец). фирми без дейност какво подават в търговския регистър 2018.

гфо на фирма без дейност 2018. СЧЕТОВОДСТВО 50 лв. Специализирано издание за публикуване на ГФО в интернет.5.Предприятията, подлежащи на независим финансов одит, които не са регистрирани/пререгистрирани в Търговския регистър.След изпращане на отчета, трябва да заплатите такса в размер на 7 лв. Нови, по-високи санкции за не публикуване на финансов отчет. Мобилно приложение на Търговския регистър. всички търговци трябва да обявят в търговския регистър своя годишен финансов отчет (ГФО) за 2015 г. 8. - Водене на склад- По договаряне в зависимост от обема, разнообразието на стоките и стокооборота. РЕГИСТРАЦИЯ на фирма- ЕТ, СД, ООД, ЕООД, всякакви ПРОМЕНИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНИЯ на фирми, публикуване на ГФО в Агенция по вписванията- търговския регистър Регистрация на фирма в град София. без дейност в НСИ, НАП и Публикуване на ГФО в Търговски регистър - 60 лв.

Специализирано ИНТЕРНЕТ издание за публикуване на финансови отчети.Предприятията, подлежащи на независим финансов одит, които не са регистрирани/пререгистрирани в Търговския регистър. Субъект РФ. 2015 г. "Адвокатска кантора Бисерка Газдова". Национален Статистически Институт (НСИ) - ГОД (годишен отчет за дейността) 2. Краен срок за публикуване- 30.06.2017 ггруппа налогоплательщиковКоды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемые Федеральной налоговой службой в 2017 годуНалогообложение работающих за рубежом гражданНалоговый период. Ще ви отнеме само 5 минути и дори няма да ви се наложи да станете от компютъра..

Кои от фирмите подлежат на задължително обявяване на финансовите си отчети? До края на юни 2016 г. Чрез нас ще обявиш ГФО в Търговския регистър само за 15 мин. Документ за платена държавна такса. е в размер на 50 лева при подаване на документите лично в приемните на Агенцията по вписванията.виж. е в размер на 40 лева при подаване на документите лично в приемните на Агенцията по вписванията и само 20 лева при подаването им по електронен път. положениями Федерального закона от 24.11.2014 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст - Търговски регистър) заявления о публикации своих годовых финансовых отчетов ( ГФО) за 2015 год до конца июня. On-line за цялата страна. Вече можете да направите поръчка за обявяване на вашия ГФО в Търговския регистър като въведете само ЕИК. Търговски регистър.Удостоверения за запазена фирма. Публикуване на Годишен финансов отчет- ГФО, съгл.НОВИЯ ЗСч от 2016 г- НЕЗАБАВНО ПУБЛИКУВАНЕ, УДОСТОВЕРЕНИЕ, отложено плащане, над 10 000 ГФО вече публикувани при нас. Что такое карта поляка? Процедура по обявяване на годишните финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър (ТР) Регистрация на ЕТ - срок от 3 до 7 дни. Безплатен достъп до актуална нормативна уредба в областта на счетоводството, данъците и осигуряването. Публикуване на годишни финансови отчети в интернет и търговски регистър съставяне на гфо.Такса за публикация. Найдете его на первой страничке документа tax free вверху.Таможенные правила РБ в 2015 году стали еще жестче. Това е поради факта ,че много от хората тази година ще подадат годишния финансов отчет( ГФО) по електронен път заради двойно по-ниската такса. 2015. Въпроси и отговори. Банкова с/ка:BG36CREX92603114549401 ТБ ТОКУДА БАНК АД BIC код: CREXBGSF. Указание на МФ относно публикуване на ГФО. Пребиваване на чужденци в РБ. с ДДС по Счетоводна, данъчна и осигурителна информация. Оферта за публикуване на гфо.50 от 2008 г.) (1) Търговците, които са пререгистрирани съгласно 4, ал. ООД, ЕООД, ЕТ, Фондации. Възстановяване на надвнесени или недължимо платени такси. Държавната такса на Търговския регистър за обявяването на ГФО през 2015г. Публикуване на ГФО. Банкови сметки.Публикуване на годишен финансов отчет 2015 г. Адвокатска Кантора Томовски | Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър. е крайният срок за публикуване на ГФО за 2015 г. Онлайн регистрация. Работим онлайн с Упълномощаваш ни по имейл и изпращаш сканирани отчетите. Брейн Сторм Консулт предлага изготвяне на всички необходими документи и публикуване на годишните финансови отчети в Търговски регистър. Калкулатори за работна заплата. Счетоводна кантора Фриголино предлага услугата Публикуване на годишни финансови отчети ( ГФО) в Търговския регистър. От началото на седмицата работата със сайта на търговския регистър е силно затруднена. Изготвяне и публикуване на фирменти ГФО на територията на цялата страна. 0888 402225 Димитър Радонов. Ние ще попълним всички изискуеми документи и ще ви ги изпратим по е-мейл. Вадим: Доброго дня , я гр-нин БГ , 1)где получить электронную подпись по паспорту ??. Регистрация от чужденци.Тази стъпка е първата, към която трябва да се насочите след вписване на своята фирма в Търговския регистър, независимо от предмета на дейност, който тя ще упражнява. Национална Агенция по Приходите (НАП) - ГДД (годишна данъчна декларация) 3. Лица, которые согласно болгарскому законодательству не относятся к осуществляющим предпринимательскую деятельность Какво е това Търговски регистър? Търговският регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието и представляваЗа вписването/обявяването се заплаща такса, а нейният размер е различен в зависимост от вида заявление. Какви са сроковете за публикуване на ГФО ?Годишните финансови отчети на едноличните търговци и ЮЛ по ТЗ се обявяват в Агенция по вписванията Търговски регистър Таксата за обявяване е 50 лв.Ели, 31 янв 2015. Търговски регистър — Торговый регистр Болгарии.Кроме налоговой необходимо опубликовать ГФО и в Торговом регистре. В соответствии с вступающими в силу с 1 января 2015 г. ГФО публикуване - годишен финансов отчет на Вашето дружество. ДДС, заплати, осигуровки. Цената за регистрация не включват такса нотариус (6 лева) и такса за откриване та набирателна сметка (10 лева ).Цените за банковите услуги и комисионни варират в зависимост Режим NID вступит в силу с 1 января 2015 года. Държавната такса на Търговския регистър за обявяването на ГФО през 2012г. Търговски Регистър (ТР при АВ) - ГФО (годишен финансов отчет). Цени и такси за регистриране на ЕТ Публикувай годишен финансов отчет тук само за 5 лв. 1. Copy link to Tweet. Търговски регистър Вписвания, обявявания, заличавания. Земельный налог. Срокът за публикуване е до 30.06.2017 г Уеб сайтът www.oditbg.com е специализирано икономическо издание за публикуване на Годишен Финансов Отчет на фирми в Интернет съгласно изискванията на Закона за счетоводството Публикуване на отчет (ГФО) в Търговски регистър (Агенция по вписванията), Годишен отчет за дейността - в срок до 30 юни - онлайн, без да чакате по опашки.5. Формуляри, необходими в работата на всеки счетоводител. 23rd Январь, 2015. в интернет. НА ВАШИЯТ ГФО НА ТОЗИ САЙТ - 7 лева за предоставени ГФО в електронен вариант. The latest Tweets from Налоговый портал (taxru).Налоговый портал taxru 24 May 2015. radonovgmail.com тел. Относно публикуване на ГФО на неактивни фирми Уеб сайтът www.publikuvane-godishni-otcheti.com е специализирано икономическо издание за публикуване на Годишен Финансов Отчет на фирми в Интернет съгласно изискванията на Закона за счетоводството Упътване за процедурата по публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър от адвокат.Това са таксите за публикуване на ГФО, когато заявлението и прилежащите към него документи се подават по електронен път.ODIT.info - Дискусия - Такса публикуване на ГФО в ТРwww.odit.info/?s6i309157f1Отговор на Vesta(17.06.2016 12:19): Vesta каза: А приложеното платежно за внесената такса трябва ли да е заверено от банката, тъй като банкираме он-лайн? RE: Такса публикуване на ГФО в ТР tedi1 21.06.2016 18:06. Ако регистрирате фирмата си при нас получавате и 50 отстъпка от счетоводство за първите два месеца. ГФО на фирми, които не публикуват отчетите си в ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР. More.

Полезное:


©2018,