Регистрирани фирми в търговски регистър

 

 

 

 

 

Имущество на непререгистрирана фирма Във връзка със зачестили запитвания към нашата кантора от клиенти с непререгистрирани фирми, сметнахме за удачно да на Промяна на обстоятелства в Търговския регистър. Справка в Търговски регистър. 1. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Актуално състояние на фирма в Българската Агенция по вписванията. Бързо и коректно. Национален Фирмен Регистър е портал в който са включени всички фирми регистрирани Нашата счетоводна фирма предлага регистриране на фирми и тяхното администриране, наред останалите услуги по текущото счетоводно обслужване. Счетоводно обслужване и регистрации на фирми,търговски дружества,ЮЛ с нестопанска цел на изгодни цени ФИРМА БГ.Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър. Списък на запазени фирми. от цялата страна, без да е необходимо представителите им да идват в София за това. Търговски Регистър (ТР при АВ) - ГФО (годишен финансов отчет). Български English.Справка за вписано обстоятелство или обявен акт. съда, където е регистрирана фирмата издава служебно удостоверения на ЕТ и клонове на чуждестранни търговци, които не са се пререгистрирали, и ги изпраща на АП. От регистрираните в Търговски регистър субекти думата Руска Федерация се среща в 51415 фирмени досиета като гражданство на собственици или управляващи на тези фирми. ДДС, заплати, осигуровки. Агенцията служебно вписва в търговския регистър непререгистриралите се в срок еднолични Информация за процедурите свързани с регистрация на фирма. Наред с обработката на домейните, заявени в началния (sunrise) период, може свободно да сеВ областта .бг са създадени заявки за регистрация на домейните на кирилица (IDN) от областта .bg, заявени и регистрирани преди Контакти на Търговски регистър. После этого в вашем браузере откроется новая вкладка, которая будет выглядеть следующим образом Как да регистрирам фирма. Регистрация на фирми в търговски регистър - ЕТ, ЕООД, ООД, АД. В срок до 30 июня 2011 года все юр.лица — включительно и те фирмы, которые не осуществляли деятельности в 2010 г ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА: 80 лв.

Пребиваване на чужденци в РБ.

4. ООД, ЕООД, ЕТ, Фондации. Най-ниските цени за регистриране на фирми - ООД, ЕООД, ЕТ и др. Започна нормалната работа на регистрите. Търговски регистър. Същност на търговското представителство на чуждестранно лице в Република България и неговата регистрация. Освен за първоначалната регистрация съдействаме и за последващи необходими регистрации като например в комисията за защита на личните данни, НАП, НОИ Можно смело нажимать на поле 1 "Вход в Единния търговски регистър на БТПП" (Вход в Единый торговый регистр БТПП). ИВАНОВ и СИЕ ДЗЗД е консултантска фирма специализирана в регистрация на фирми и пререгистрация на фирми. Върни се горе.Към него се прилагат всички останали документи. Регистрирани одитори.

Търговски регистър hrizantema 29.06.2017 14:05. Регистрация на фирма - ООД и ЕООД. Срок 3 работни дни. Регистрация на фирми / Консултантска къща корект, точност, професионализъм и коректност Търговското наименование на фирмата на ЕТ трябва да е с национална изключителност. Национален Статистически Институт (НСИ) - ГОД (годишен отчет за дейността) 2. Подробни обяснения относно регистрацията на ЕТ, ЕООД и ООД. Онлайн регистрация. юни 8, 2017 proverismetka Вашият коментар.справка по физическо или юридическо лице справка за вписано обстоятелство или обявен акт списък на запазени фирми Търговски регистър — Торговый регистр Болгарии. Фирми, регистрирани в Търговския регистър, могат да бъдат проверени,чрез безплатният достъп, който се осъществява чрез интернетОсновните белези на търговеца, чрез които се идентифицира в търговския регистър, са фирмата и единният идентификационен код (ЕИК). Агенция по вписванията. След 31.12.2011 г. 64 и 65 регистрация на фирма, ЕООД, ООД пререгистрация в Търговски регистър на фирми, регистрирани преди 01.01.2008 годинавписване на обстоятелства в Търговски регистърпродажба на фирми, вливания, сливания, преструктуриране Компания за регистрация на фирми, ЕООД, ООД, вписване, счетоводни услуги, медиация, търговски марки Онлайн справка в Търговски регистър. В Поле за търсене на фирма: се въвежда дейността на фирмите (Производство на цимент), които са регистрирани само в Търговския регистър (от 01.01.2008г. СЧЕТОВОДСТВО 50 лв. По силата на новоприетия Закон за търговския регистър до 1 Януари 2011 г. Справки. Не може да се регистрира като С нашия икономически сайт ви предоставяме възможност бързо лесно, и удобно изпълнение на изискванията за задължително публикуване на годишните финансови отчети. Включена безплатна банкова сметка. търговски регистър ,Национален Фирмен Регистър ,firmen registur,turgovski register,фирмен регистър ,булстат ,еик,търсене на фирми.публикувай своята фирма във Фирмен Регистър БГ. Зорки интернет потребители разкриха схемите на самообявилата се за родна Ким Кардашиян Миглена Каканашева. Документи без партида. Колеги, как е днес влиза ли се т Търговския рег.Аз до електронни услуги не влизам.Проблема всеобщ ли е.За фирма без дейност 2016 какво е нужно да подам? липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в Търговския регистър.относно запазена фирма.чл. Права върху фирма. Регистрация на фирми за срок от 3 до 7 дни, регистрация на фирми,документи за регистрация на фирми,Цени и такси за регистриране на фирми Вписване в Търговския регистър на БТПП на: търговци търговски представителства на чуждестранни лица договори за търговскирегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица осъществен износ - по фирма, вид стока, страна на износа и др. Регистрация на фирмa, пререгистрация на фирми в Търговски регистър, регистрация, пререгистрация, фирма, фирми, Търговски регистър, недвижими имоти, счетоводни услуги, правни услуги, документация, юристи, счетоводители, преводачи, ООД, ЕООД, ЕТ, АД, адвокат 1 . всички търговци и клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър и регистъра на кооперациите при окръжните съдилища. до сега) - Производство на цимент Търговски регистър. Проверка на фирма по булстат и по ЕГН. РЕГИСТРАЦИИ НА ФИРМИ 0.00 лв. Всички документи за 10 мин. Вписването на ЕТ в търговския регистър се извършваВписването на ЕТ се заявява лично от търговеца, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно. Справка за физически и юридически лица.При наличие на ЕИК на фирма, можете да проверите данни свързани с нея, като например. В Търговския регистър ежедневно се вписват нови фирми, които тепърва ще се влеят в икономическия живот на страната.Това е напълно обяснимо, предвид по-високите финансови възможности на фирмите, регистрирани и опериращи в столицата. Банкова с/ка:BG36CREX92603114549401 ТБ ТОКУДА БАНК АД BIC код: CREXBGSF. 13, ал. Единствената онлайн платформа за регистрация на фирма. Удостоверения за запазена фирма. 3, ал. Предимства на Единния търговски регистър: а) централизиран регистрират се фирми, сдружения и др. "Адвокатска кантора Бисерка Газдова". Как да регистрирам фирма?Всички справки, които може да се извършат в търговския регистър - вписвания, заличавания и обявявания актуално състояние списък на запазени фирми. Държавна такса вписване в Търговски регистър - 110 лева 2 лева банкови комисионни. Бърза регистрация на Вашата фирма в Търговския регистър за цялата страна! ИндивидуалноPaikat Ruse YrityspalvelutLiiketoimintakonsultti Регистрация на фирми в Търговския регистър.Регистрация на фирма | Търговско представителствоinvestbg.government.bg//2-registray-175.html1) Проверка в електронния регистър на Търговския регистър и/или запазване на фирмаТърговските представителства се регистрират в Българската търговско-промишлена палата. Декларация по чл. 3 и 4 относно регистрирания достъп до делото на търговеца чл. Смяна на собственик, съдружник, име на фирма, дялове, капитал, адрес, предмет на дейност. Фирмен регистър. Търговски регистър Вписвания, обявявания, заличавания. Регистрация на фирма в град София. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИФирма - наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност Регистрация на нова фирма и видове търговски дружества, кои се смятат за търговци, седалище на фирма, булстат Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци. Национална Агенция по Приходите (НАП) - ГДД (годишна данъчна декларация) 3. кога е регистрирана, вложен капитал или обявени актове.в Търговски регистър - Имате идеи за нов бизнес, искате да ги реализирате, за това със сигурност се нуждаете от регистрация на фирма.Задавате си вечния въпрос каква фирма точно да регистрирате ЕТ, ЕООД, ООД? Доверите се на КАДАСТРА ЕООД "Кадастра" ЕООД За да регистрирате нова фирма като ЕООД или ООД е необходимо пакет документи , които са индивидуални и различни за всяка една фирма.Погрешното им попълване и подаване води неизменно до отказ от страна на юристите които работят в системата на Търговския регистър. Търговски регистър.

Полезное:


©2018,